T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Büyükçekmece Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Tarihçemiz


          T.C. Sağlık Bakanlığının 06/12/2017 tarih ve E.2306 sayılı oluruyla 52 Üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak kuruluş onayı alınmış olup 01.02.2018 tarihinde fiilen hizmete açılarak hastalarımıza hizmet vermeye başlamıştır.