T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Büyükçekmece Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

İdari Hizmetler


  • Arşiv Birimi
  • Evrak Kayıt Birimi
  • Sicil Özlük Birimi
  • İstatistik Birimi
  • Biomedikal Birimi
  • Yapım Onarım Birimi
  • Bilgi İşlem Birimi