T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Büyükçekmece Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Temel İlke ve Değerlerimiz


* Hesap Verilebilirlik

        * Güvenirlilik

        * Hizmette Kalite

        * Yenilikçilik

        * Ekip Çalışması


         Diş Hekimi etiği ilkeleri hemde Biyomedikal etiğin zarar vermeme, yarar saplama, adalet ve özerkliğe
saygıdan oluşan değerlerine bağlı olarak faaliyetlerini üst düzeyde yürütmeyi temel görev olarak görmekteyiz.